Role społeczne w terapii grupowej

Role społeczne w terapii grupowej

Od najmłodszych lat ludzie przyjmują role społeczne. Rola społeczna jest to zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Każda rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody. Rola może mieć charakter bardziej swobodny, określa zarówno zbiór oczekiwań jak i twórczy wkład „aktora”. Rola grupowa jest to rodzaj ról społecznych podejmowanych w grupach terapeutycznych. Role te podejmowane przez pacjentów w terapii grupowej są łatwo zauważalne podczas interakcji członków grup psychoterapeutycznych. Każdy z pacjentów poszukuje swojej roli w grupie, która pozwoli mu bezpiecznie funkcjonować. Pojawia się rywalizacja, próba przejęcia władzy, kontroli. Każdy z uczestników walczy o swoje miejsce we własny wyuczony sposób. Czasami ta walka może dziać się niezbyt jawnie, ale zawsze ma ona miejsce. Bez względu na to, jakiej roli uczestnicy się podejmą, jest ona odzwierciedleniem tego,…
Read More
Dopalacze

Dopalacze

W ostatnich latach w Polsce powstało nowe zjawisko - zażywanie „dopalaczy” w środowiskach młodzieży. Wynika z tego mnóstwo problemów na poziomie norm prawnych, w obrębie profilaktyki uzależnień, zdrowia publicznego i innych. Do tej pory niewiele poświęcono właśnie subiektywnym znaczeniom dopalaczy w funkcjonowaniu społecznym, towarzyskim czy też w indywidualnych preferencjach młodzieży.  Młoda osoba może w miarę swoich możliwości umiejętnie postępować ze swoim otoczeniem. Osobami, które mają wpływ na proces wychowania są rodzice, ale także nauczyciele i wychowawcy. Rola edukacji rodziców poza wychowawczą jest oczywista i niezastąpiona, jednak w wielu domach nie rozmawia się o dopalaczach i w takich przypadkach rolę edukacyjną przejmuje otoczenie, w jakim młody człowiek przebywa. Duży wpływ ma też moda, jaka panuje w danym środowisku . Należy pamiętać, że wiele substancji, które wchodzą w skład dopalaczy nie zostało…
Read More
Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień

Podstawową formą leczenia zespołu uzależnienia od alkoholu jest psychoterapia, a sam proces terapeutyczny to ciężka i żmudna praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia. Programy zdrowienia planowane są na wiele miesięcy a nawet lat. W ramach terapii podstawowej pacjenci uczestniczą w trwającym ok. 200 godzin programie opartym o pracę małych grup wykonujących serię ustrukturalizowanych ćwiczeń, rozwijających umiejętności rozumienia mechanizmów własnej choroby, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, zapobiegania nawrotom picia oraz kontrolowania wewnętrznych impulsów skłaniających do picia. Drugi etap to przygotowanie pacjenta do naprawiania szkód spowodowanych przez długotrwałe picie w sferze życia rodzinnego, społecznego, zawodowego i moralnego. Pacjent może leczyć się ambulatoryjnie lub w stacjonarnych ośrodkach. Prawidłowo…
Read More
Czym jest depresja

Czym jest depresja

CO TO JEST DEPRESJA ? Depresja jest chorobą. Tak jak chorobami są: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, grypa, czy zapalenie stawów. Depresja dotyczy naszego umysłu i naszych emocji. Zdarza się często, że cierpi nasze ciało. Nad depresją nie da się zapanować, tak jak nie da się zapanować nad gorączką, bólem mięśni w grypie, wzrostem stężenia cukru w cukrzycy, niedotlenieniem serca w chorobie wieńcowej, czy wzrostem nadciśnienia. Nad objawami depresji nie ma kontroli. Depresja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Cierpieli na nią starożytni, cierpią i współcześni .Na depresję chorowali między innymi: Aleksander Wielki, Ludwig van Beethoven, Vincent Van Gogh, Wiliam Faulkner, Winston Churchil, Ernest Hemingway, Sylvia Plath, Peter Sellers i wielu innych. Obecnie uważa się, że na zaburzenia depresyjne w skali roku cierpi około 10% populacji dorosłych. Profesor Antoni Kępiński napisał, że smutek…
Read More
Grupa społeczna

Grupa społeczna

Każdy człowiek w ciągu swojego życia bezustannie wchodzi w różnorodne kontakty z innymi ludźmi, funkcjonuje w grupach społecznych. Pierwszą z nich niewątpliwie jest rodzina, później grupa rówieśnicza, klasa szkolna, a jeszcze później wszelkiego typu grupy, które związane są z pełnieniem ról społecznych. Dla dzieci w wieku szkolnym możemy wyróżnić takie grupy społeczne jak rodzina, klasa szkolna i inna grupa rówieśnicza. Określeń pojęcia grupy jest bardzo wiele, każdy z badaczy podchodzi indywidualnie do niego. Jedni badacze ujmują je bardzo szeroko, obejmując nimi luźne zbiory osób działających na siebie przez określony czas, takim przykładem może być sytuacja eksperymentalna. S. Mika opracował definicje grupy, o której mówimy „wtedy, gdy dwie lub więcej jednostek pozostaje ze sobą w bezpośredniej interakcji, gdy mają one względnie jasny cel, posiadają wspólnie ustalone normy i mają względnie rozwiniętą strukturę”.1…
Read More
Przemoc i agresja

Przemoc i agresja

Przemoc i agresja, definiowana jako zachowanie człowieka, którego intencją jest sprawienie cierpienia, wyrządzenie szkody, ograniczenie wolności, narzucenie władzy przy wykorzystaniu własnej siły fizycznej i psychicznej, nie są już właściwie tylko sytuacjom ekstremalnym i nie wiążą się wyłącznie za światem przestępczym. Obok przemocy przestępczej szerzy się przemoc zwyczajna, codzienna. Akty agresji coraz częściej zaczynają stawać się środkami społecznego reagowania. Agresja i przemoc może być ujmowana jako indywidualne zachowanie się interpersonalne, jak również jako zjawisko społeczne. „ Agresja czy przemoc interpersonalna to czynności intencjonalnie podejmowane przez ludzi ( np. specyficzne zachowanie się, aranżowanie określonej sytuacji), stanowiące zagrożenie bądź powodujące szkody w fizycznym, psychicznym i społecznym dobrostanie innych osób (tj. wywołujące ból, cierpienie, destrukcję, prowadzące do utraty cenionych wartości) ” Jako zjawisko społeczne w psychologii agresja odnoszona jest nie do osobistych skłonności konkretnych…
Read More
Przemoc psychologiczna w szkole

Przemoc psychologiczna w szkole

Przemoc i agresja są zjawiskami, którym poświęca się coraz więcej uwagi zarówno w środkach masowego przekazu jak i pracach naukowych. Dzieje się tak z powodu ich skali i drastyczności. Zjawisko agresji przemocy i agresji jest obecnie jednym z bardziej niepokojących problemów. Pojawia się dziś nie tylko w świecie ludzi dorosłych, lecz coraz częściej także wśród dzieci i młodzieży. Z przyczyn oczywistych budzi to duże zaniepokojenie społeczne. Powszechnie słyszy się, że młodzi ludzie są coraz bardziej agresywni. Sami coraz częściej stają się ofiarami lub świadkami agresji i przemocy. W dzisiejszych czasach przemoc staje się instrumentem osiągania zamierzonych celów. Sprawcy nie postrzegają swoich zachowań jako zła, a ewentualną winą za swoje postępowanie obarczają innych. Najczęściej świadomość istnienia problemu agresji mają ofiary lub osoby zagrożone nią. Przemoc i agresja przeniknęły do codziennego życia.…
Read More
Twarz w ekspresji emocji

Twarz w ekspresji emocji

W latach 70. badania amerykańskiego psychologa Paula Ekmana wykazały, że podstawowe emocje są determinowane biologicznie oraz uniwersalne, czyli wyrażane i odbierane tak samo w każdej kulturze. Podstawowe emocje, które opisał Ekman to: złość, strach, smutek, radość, zniesmaczenie oraz zaskoczenie. Pod koniec lat 60. Ekman oraz Walter Friesen przebadali plemię Fore zamieszkujące Papuę Nową Gwineę. Tubylcy nie mieli wcześniej styczności z cywilizacją Zachodu. Badacze zaprezentowali członkom plemienia zdjęcia ukazujące twarze Amerykanów wyrażające sześć podstawowych emocji. Zadaniem badanych było ich nazwanie i opisanie. Następnie Ekman i Friesen opowiedzieli sześć historii nacechowanych emocjonalnie. Każda z nich miała na celu wywołanie reakcji u tubylców. Zadaniem członków plemienia Fore było zademonstrowanie wyrazów twarzy, które odpowiadałyby emocjom zawartym w opowiedzianych historiach. Efekty tych badań zostały udokumentowane fotograficznie i na ich podstawie naukowcy przeprowadzili analogiczne badania na…
Read More
Zrozumieć Narcyzm

Zrozumieć Narcyzm

Narcystów/Psychopatów możemy spotkać w każdej dziedzinie życia, w której liczy się władza nad ludźmi, począwszy od małego przedsiębiorstwa a skończywszy na przywódcach państwowych. Brak lęku i wyrzutów sumienia oraz umiejętność manipulacji, czyli cechy, które charakteryzują osobę zaburzoną, to najbardziej pożądane cechy w dzisiejszym świecie. Psychopaci „wyższego szczebla“ to nie szaleńcy. Wprost przeciwnie, ich bezproblemowa pewność siebie zdaje się być prawie jak nieosiągalne marzenie i jest generalnie tym, co „normalni“ ludzie starają się zdobyć uczęszczając na treningi asertywności. „Psychopaci rozkwitają w kulturze, która nagradza rywalizację i zwycięstwo, zuchwalstwo i ryzykanctwo, sukces i materializm, ambicję i władzę, społeczne znajomości i społeczny awans, status i prestiż, styl i wygląd ponad treścią i głębią, oraz słodki, dowcipny urok i sztuczne gierki ponad szczerość, uczciwość i kręgosłup moralny. Krótko mówiąc, (psychopaci) najlepsze warunki do rozwoju mają w zachodnich kulturach, opartych…
Read More
Szkolenia dla psychologów

Szkolenia dla psychologów

Wewnętrzne paranoje Znowu to samo, znowu się na mnie gapią, czego oni chcą? Nie, uspokój się, przecież nic się nie dzieje. Znowu zrobisz coś źle, znowu kolejne niepowodzenie. Ileż można?! Cały czas coś, cały czas pod górkę, a przecież jestem w tym świetny. Ja tu jestem najlepszy, ja tu powinienem być szefem. Znowu, co oni tam tak szeptają, o co im chodzi? Jeszcze ona, czemu nie pisze? Nie odzywa się od rana. Pewnie na zajęciach znowu zagaduje do niej ten jej kolega. Kolega? A ja koleżanek mieć nie mogę. Czemu się nie odzywa? A jeśli znowu będzie jak wcześniej? Znowu mnie zostawi? Ledwo się pozbierałem po tamtej sytuacji. Cały czas  boli mnie serce, gdy o tym pomyślę. Jak mogła? – opisana sytuacja nie jest jedynie kreacją świata nierealnego, jest ona…
Read More