Coaching: czym jest ta metoda?

Home / Blog / Coaching: czym jest ta metoda?

coaching

Coaching to metoda interaktywnego treningu, stosowana zarówno wobec osób indywidualnych, jak i organizacji w celu osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów, polepszenia własnego rozwoju i jego tempa oraz zaspokojenia określonych potrzeb, np. wykształcenie konkretnych umiejętności osobistych lub zawodowych potrzebnych na danym stanowisku. Powszechnie przyjęło się uważać, że coaching jest formą samorozwoju, w której dzięki coachowi klient jest w stanie dobrać sobie konkretne cele, wyznaczyć działania prowadzące do jego realizacji i zoptymalizować je, by później wdrożyć w życie i przez to osiągnąć zamierzony cel. Ale coach nie działa w sposób nakazowy, a w oparciu o zasady partnerstwa pomaga jedynie swojemu klientowi uczuć się pracować nad słabościami, wzmocnić poczucie własnej wartości i optymalnie wykorzystać drzemiący wewnątrz potencjał.

Coach: co warto wiedzieć

Niewątpliwą zaletą tej metody dydaktycznej jest możliwość jej stosowania mimo braku u trenera wiedzy eksperckiej z dziedziny klienta, coaching bowiem nie jest postawą mentorską, a pomagającą poznać siebie, poprawić zdolność uczenia się i zaplanować właściwą strategię postępowania w celu osiągnięcia przez klienta stanu pożądanego. Coaching oparty jest o relację symetryczną, w której klient sam przyjmuje pełną odpowiedzialność za realizację całości procesu. Aby zostać coachem trzeba samemu najpierw posiadać określone umiejętności i kompetencje: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem (podstawa działania całego procesu), oceny sytuacji z różnych perspektyw, zdolność wspierania, wreszcie ponadprzeciętne zdolności w komunikacji interpersonalnej i umiejętność wykroczenia poza fazę, w której obecnie się znajdujemy. Jeżeli dana relacja jest przez coacha prowadzona właściwie, klient, będący z założenia twórczy, zaradny i odpowiedzialny sam podsunie potrzebne mu rozwiązania.