Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia staje się obecnie ważnym i niezbędnym sposobem oddziaływania w wielu obszarach życia osobistego i zawodowego człowieka. Przemiany społeczne, kulturowe, tempo życia, brak stabilizacji życiowej, bezrobocie, presja pracodawców na szybki efekt/zysk rodzi w środowisku społecznym różnorakie zaburzenia psychiczne i trudności życiowe z nimi związane. Z danych Polskiego Instytutu Psychoterapii Integracyjnej wynika, że aż 20 proc. Polaków ma zaburzenia psychiczne. Najczęściej występujące to: zaburzenia lękowe, depresyjne oraz związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, substancje dopingujące). Każda płeć inaczej wyraża ból i cierpienie. Depresyjne kobiety raczej czują się zdołowane, są płaczliwe, bezsilne. Depresyjni mężczyźni częściej upijają się, wściekają, awanturują, ryzykownie jeżdżą autem. Niektóre zaburzenia osobowości częściej się rozpoznaje u mężczyzn, np. osobowość antyspołeczną (psychopatię), obsesyjno -kompulsywną, schizoidalną. U kobiet natomiast to osobowość narcystyczna, histrioniczna, zależna. Odpowiedzią na występujące zjawiska oprócz promocji…
Read More
Psychologia

Psychologia

Wstydliwy temat Znacie ten dowcip: jeden psycholog pyta drugiego:- Która godzina? A ten drugi na to:- Chcesz o tym porozmawiać? Zabawne, ale też obrazujące stereotypy o psychologii, która wciąż pozostaje w naszym społeczeństwie tematem tabu. Psychologia jest wstydliwa, wizyta u psychologa jest wstydliwa, rozmowa o swoich problemach jest wstydliwa, analiza własnego „ja” również jest wstydliwe. Ludzie boją się rozmawiać ze specjalistami, gdyż w ich mniemaniu spotkanie z psychologiem, to przypadłość osoby psychicznie chorej. Wolą zamykać się w sobie i tłumić emocje. Niestety nadmiar negatywnej energii jest powodem prawdziwych kłopotów. Problemów z własną tożsamością, napadami agresji, skłonnościami do alkoholu i używek oraz poważnej depresji. Czasami warto odsunąć na bok wszelkie stereotypy i uwierzyć specjalistom. Porozmawiać z kimś, kto dysponuje doświadczeniem i wiedzą. Potrafi słuchać i dokładnie przeanalizuje nasz problem.  Psycholog –…
Read More
Coaching: czym jest ta metoda?

Coaching: czym jest ta metoda?

Coaching to metoda interaktywnego treningu, stosowana zarówno wobec osób indywidualnych, jak i organizacji w celu osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów, polepszenia własnego rozwoju i jego tempa oraz zaspokojenia określonych potrzeb, np. wykształcenie konkretnych umiejętności osobistych lub zawodowych potrzebnych na danym stanowisku. Powszechnie przyjęło się uważać, że coaching jest formą samorozwoju, w której dzięki coachowi klient jest w stanie dobrać sobie konkretne cele, wyznaczyć działania prowadzące do jego realizacji i zoptymalizować je, by później wdrożyć w życie i przez to osiągnąć zamierzony cel. Ale coach nie działa w sposób nakazowy, a w oparciu o zasady partnerstwa pomaga jedynie swojemu klientowi uczuć się pracować nad słabościami, wzmocnić poczucie własnej wartości i optymalnie wykorzystać drzemiący wewnątrz potencjał. Coach: co warto wiedzieć Niewątpliwą zaletą tej metody dydaktycznej jest możliwość jej stosowania mimo braku u…
Read More
Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta

Problemy egzystencjalne Kłopoty w pracy, kryzys małżeński, brak kontaktu z dziećmi, atak paniki, wahania nastrojów – człowiek boryka się z różnymi problemami. Ignorowane i tłumione wewnątrz wracają z dwojoną siłą. Nie dają spać, jeść, pracować, cieszyć się życiem. Doprowadzają do sytuacji, w której trzeba z kimś porozmawiać. Ale z kim? Przyjaciele, choć chcą, często nie potrafią pomóc, gdyż porady typu będzie dobrze albo nie daj się stają się irytujące. W takiej sytuacji potrzebna jest konsultacja z profesjonalistą. Tylko z kim? Psychologiem, psychiatrą czy psychoterapeutą. Pomimo podobieństw w nazwach, wymienieni specjaliści zajmują się innymi problemami. Podobne nazwy, inne specjalizacje Wydawałoby się, że psycholog, psychiatra i psychoterapeuta to synonimy jednego zawodu. Jednak przyglądając się bliżej ich profesji, można dostrzec różnice. Psycholog  udziela opinii, orzeczenia, diagnozy oraz doradztwa psychologicznego. Może prowadzić konsultacje i…
Read More
Terapia rodzinna w świetle procesów

Terapia rodzinna w świetle procesów

Psychoterapia rodzinna: główne założenia procesu   Rodzina, podstawowa komórka społeczna, doświadcza w procesie codziennego funkcjonowania kryzysów w relacjach pomiędzy jej członkami. Wybuchające konflikty oddziaływują na nich, powodują napięcia, lęki, frustracje, zanikanie więzi i utrudniają normalne, codzienne funkcjonowanie. A jeśli dodatkowo któryś z członków znajduje się w procesie terapeutycznym, konflikty te będą rzutować na cały proces. Dlatego, żeby zlikwidować przyczyny konfliktów i unormalizować sytuację przeprowadza się proces terapeutyczny dla całej rodziny. Proces ten polega na prowadzeniu rozmowy z terapeutą o sytuacji panującej między bliskimi. Nie ulega wątpliwości, że problemy jednej osoby oddziaływują na jej otoczenie, stąd też konieczność odnalezienia ich źródła i wspólne wyeliminowania wpływu, jaki problemy te mają na resztę rodziny. W toku pracy terapeuta pomaga zdefiniować największe przeszkody w funkcjonowaniu rodziny, zdefiniować potrzeby poszczególnych jej członków i potrzeby całej…
Read More
Psychoterapia – co to takiego?

Psychoterapia – co to takiego?

Psychoterapią nazwiemy proces, w którym terapeuta i pacjent działając w myśl przymierza terapeutycznego wyznaczają i realizują cele terapii mającej doprowadzić do zmniejszenia lub usunięcia problemów z psychiką wraz z wspierającymi je mechanizmami. Psychoterapia przede wszystkim zajmuje się leczeniem zaburzeń o charakterze nerwicowym i lękowym oraz zaburzeń osobowości, jest też przydatna w doraźnej pomocy psychologicznej. Psychoterapia ma za zadanie doprowadzić m.in. do zmiany zachowania pacjenta, wyrobienia innych postaw, wytworzenia nowych mechanizmów, ułatwienia budowania relacji interpersonalnych itp. Wśród najpopularniejszych nurtów stosowanych w psychoterapii wyróżniamy następujące podejścia: psychoanalityczne (psychodynamiczne), poznawczo-behawioralne, humanistyczno-egzystencjonalne i systemowe. Każde z nich cechuje się innym postrzeganiem źródeł konfliktu i  innymi metodami pracy terapeutycznych. Terapeuci, korzystając z rzetelnej wiedzy psychologicznej rzadko dziś pracują tylko w jednym podejściu, stosując techniki z różnych nurtów w celu lepszego wykorzystania procesu terapeutycznego do leczenia…
Read More
Psychoterapia par : kiedy podjąć?

Psychoterapia par : kiedy podjąć?

Psychoterapia par : kiedy podjąć? Pozostawanie w długoterminowej relacji partnerskiej i utrzymanie jej w dobrej kondycji wymaga od partnerów niesamowitej dojrzałości, posiadania sztuki budowania kompromisów czy umiejętności empatyzowania, zrozumienia i akceptacji drugiej osoby i wielu jeszcze kompetencji miękkich. Jeżeli zabraknie tych czynników, coraz częściej zaczyna dochodzić, początkowo do konfliktów, potem kryzysów, co wreszcie może skutkować rozpadem związku. By zapobiec podobnym sytuacjom, dotrzeć do źródeł problemów i rozwikłać je, zanim przerodzą się w ostry konflikt, pary i małżeństwa mogą rozpocząć terapię par. Ma ona na celu zrozumienia przyczyn konfliktów i pomoc w ich rozwiązaniu, wykształcenie innych zasad komunikacji interpersonalnej pomiędzy partnerami w celu łatwiejszego i bardziej precyzyjnego wyrażania emocji i przez to zapobieżenie przyszłym kryzysom. Psychoterapia małżeńska/par jest również zasadna, gdy w rodzinie dochodzi do aktów przemocy, jeden z partnerów jest…
Read More
Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień

Uzależnieniem nazwiemy zaburzenie stanu zdrowia psychicznego, fizycznego (lub obu), w którym występuje czasowy lub trwały przymus zażywania substancji o charakterze psychoaktywnym, a więc pobudzających psychikę i stany emocjonalne człowieka, albo wykonywania określonej czynności. Potocznie za czynniki uzależniające uważa się alkohol, narkotyki, lekarstwa, nikotynę i inne używki, jednak wachlarz ten można rozciągnąć również na całą paletę czynności, których wykonywanie jest kompulsywne i znalazło się poza kontrolą osoby uzależnionej. Wśród nich znajdziemy seks, masturbację, pracę, przymus zakupów, oglądanie telewizji, hazard, konieczność stałej obecności w social mediach, nałogowe granie gry komputerowe, czy w ogóle przebywanie w wirtualnej rzeczywistości Internetu. Klasyczny podział uzależnień według klasyfikacji medycznych rozróżnia uzależnienie fizjologiczne i psychiczne. To pierwsze, poprzez rząd fizjologicznych symptomów, wymusza na uzależnionym przyjmowanie określonej substancji. Konieczność jej zażycia sygnalizowana jest przez organizm takimi objawami, jak bezsenność,…
Read More
Programowanie neurolingwistyczne: założenia

Programowanie neurolingwistyczne: założenia

NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne to termin, który jest utożsamiany z samorozwojem i osiąganiem sukcesu w różnych dziedzinach życia, m.in. w biznesie, konsultingu, edukacji, sprzedaży, negocjacjach, sporcie czy rozwiązywaniu konfliktów. Sprawdzi się również w poradnictwie psychologicznym, małżeńskim i rodzinnym oraz doradztwie zawodowym. Dziedzina ta, powstała w latach 70. ubiegłego wieku w USA, zajmuje się kanonem wzorców komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, działającym na zasadzie interwencji terapeutycznej w celu wywołania określonej zmiany u osób niechętnych danej idei. Programowanie neurolingwistyczne nastawione jest na szybkie osiągnięcie rezultatów procesu (1-2 sesje), choć czas trwania terapii tą metodą może zależeć od samego problemu i jego wagi. Idea NLP rozwinęła i wdrożyła w praktykę koncepcję psychologiczną ukrytego wewnętrznego potencjału psychicznego, który może stać się metodą rozwiązania danego problemu. Ponieważ każdy posiada wszystkie potrzebne mu wewnętrzne zasoby,…
Read More
Badania androgynii. Instytut psychoterapii

Badania androgynii. Instytut psychoterapii

Kim jestem? Ponownie słyszę to samo: jesteś dla mnie za mało męski. Za mało męski? Nie rozumiem. W moim mniemaniu mężczyzna, to pewny siebie facet, który pokonuje wszystkie przeciwności na swojej drodze. Idzie do przodu, nie ogląda się za siebie i nie czeka na nikogo. To przecież ja. Codziennie wstaję rano z uśmiechem na twarzy. Robię to co lubię i zarabiam na tym niemało. W pracy jestem nieustępliwy i bez kompleksów kieruję innymi. Słuchają mnie bo wzbudzam w nich szacunek. W moim życiu prywatnym również wiele się dzieje. Będąc młodym marzyłem o podróżach. Teraz samolot to mój drugi dom. W uwodzeniu kobiet też nie mam problemów. Podobno pociąga ich ta stanowczość i pewność siebie. Wszystko jednak psuje się wraz z bliższym poznaniem. Jestem zbyt emocjonalny, co to znaczy? To moja…
Read More