Programowanie neurolingwistyczne: założenia

Home / Blog / Programowanie neurolingwistyczne: założenia

psychoterapia NLP

NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne to termin, który jest utożsamiany z samorozwojem i osiąganiem sukcesu w różnych dziedzinach życia, m.in. w biznesie, konsultingu, edukacji, sprzedaży, negocjacjach, sporcie czy rozwiązywaniu konfliktów. Sprawdzi się również w poradnictwie psychologicznym, małżeńskim i rodzinnym oraz doradztwie zawodowym. Dziedzina ta, powstała w latach 70. ubiegłego wieku w USA, zajmuje się kanonem wzorców komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, działającym na zasadzie interwencji terapeutycznej w celu wywołania określonej zmiany u osób niechętnych danej idei. Programowanie neurolingwistyczne nastawione jest na szybkie osiągnięcie rezultatów procesu (1-2 sesje), choć czas trwania terapii tą metodą może zależeć od samego problemu i jego wagi. Idea NLP rozwinęła i wdrożyła w praktykę koncepcję psychologiczną ukrytego wewnętrznego potencjału psychicznego, który może stać się metodą rozwiązania danego problemu. Ponieważ każdy posiada wszystkie potrzebne mu wewnętrzne zasoby, to już teraz może ich w pełni używać. Założenia systemu obejmują wywarcie wpływu i dokonanie szybkiej zmiany w zachowaniu danej osoby w atmosferze zaufania i wzajemnego zrozumienia. Powstała w ten sposób zmiana musi być konstruktywna i nie kolidować z system wartości, przekonań czy tożsamością klienta.

Kompetencje terapeutyczne NLP

Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności NLP powinny pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym ich praktyka będzie etyczna. Czasami pozytywna zmiana może u drugiej osoby wywołać negatywne skutki w postaci poczucia rozbicia lub pogorszenia się jej relacji z otoczeniem, dlatego należy posiadać umiejętność przewidywania negatywnych skutków implementowanej zmiany. Należy też znać potrzeby klienta i pamiętać indywidualnym podejściu do niego: zadaniem osoby pomagającej jest dopasowywanie metod interwencji stosownie do charakteru danej osoby. Zastosowanie technik neurolingwistycznych powinna poprzedzić diagnoza, to jest ustalenie stanu obecnego w jakim znajduje się klient, jego stanu pożądanego oraz określenia charakteru i zakresu jego problemu.