Testy TAT i Rorschacha

Home / Blog / Testy TAT i Rorschacha

Psychologia zna ogromną ilość testów. Często wykorzystuje się wszelkiego rodzaju kwestionariusze i ankiety. Jednakże profesjonaliści preferują takie delikatne narzędzia, jak TAT i testy Rorschacha, Są to testy stworzone wiele lat temu i wypróbowane w wieloletniej praktyce. Oparte są na teorii psychoanalizy i pozwalają wnikać w najbardziej tajne zakątki psychiki ludzkiej.Aby za pomocą tych testów zdobyć pełny zakres wyczerpujących informacji o człowieku, niezbędne jest wieloletnie doświadczenie, nawyki i intuicja zawodowa. Testowanie psychologiczne jest drogą do profesjonalnej psychologii, drogą rozwoju psychologicznego sposobu patrzenia i myślenia, drogą do rozumienia symboli i metafor. Jest drogą do zrozumienia tych jakże skomplikowanych procesów, które zachodzą w ludzkiej świadomości i podświadomości. Czyż bez takiego zrozumienia możemy cokolwiek zmienić w sobie i w innych?

TAT jest to test apercepcji tematycznej, czyli odbioru z określonym sposobem nastawienia. Ojczyzną jego są Stany Zjednoczone. Za pomocą tego testu bada się różne dziedziny życia człowieka, takie jak życie rodzinne, zawodowe, sferę komunikacji społecznej i stosunków intymnych. Możemy określić, jakie tendencje przeważają w życiu wewnętrznym badanej osoby – aktywność czy bierność, a może agresja? Możliwe, że człowiek jest w rodzinie posłuszny i zgodny, a w pracy agresywny, albo na odwrót – jest „wilkiem” w rodzinie i „zającem” w pracy.
TAT odkrywa świat wartości i motywacji badanego, jego zainteresowania i ambicje. Widzimy, czy urnie on wykorzystywać wcześniejsze doświadczenia i planować przyszłość, czy jego myśli i uczucia są uporządkowane, jak odnosi się do starszego pokolenia, do płci przeciwnej i jakie kompleksy wyniósł z dzieciństwa.
TAT daje nam pojęcie także o tym, jak człowiek sobie radzi z problemami egzystencjalnymi, metafizycznymi – np. o jego stosunku do śmierci.
„Plamy Rorschacha” to test nazwany od imienia jego twórcy, Hermana Rorschacha, który słusznie jest uważany za „króla testów”. Aby zostać ekspertem w tej dziedzinie, trzeba uczyć się wiele lat i opracować setki protokołów. Poznanie tego testu jest ważnym wydarzeniem dla przyszłego psychologa. Konieczne jest, aby nie przebiegło ono w atmosferze profanacji, aby nie było swoją własną imitacją, aby odbyło się pod kierunkiem doświadczonego specjalisty, który może pokazać możliwości i piękno tej unikatowej metody.
Czegóż można dowiedzieć się o człowieku za pomocą dziesięciu tablic, czarno-białych i kolorowych, z plamami o nieokreślonych kształtach? Niektórzy badani, poddawani testowi Rorschacha, przyznają się, że czują się jak prześwietlani promieniami Rentgena. Inni porównują ten test do sondy głębinowej.
Ale teraz nie będziemy poruszać freudowskich kompleksów i archetypów podświadomości. Nie mniej ciekawe jest odkrywanie potencjału intelektualnego i twórczego, zdolności do myślenia abstrakcyjnego lub nastawienia do wcielania pomysłów w czyn. Czy sfera emocjonalna badanego wyróżnia się subtelnością i bogactwem odcieni, czy podlega on silnym namiętnościom? Na te pytania i wiele innych odpowie nam „król testów”.

psychologia tatpsychologi testy