Ustawienia rodzinne wg B. Hellingera

Kursy i warsztaty psychologia
USTAWIENIA RODZINNE B.HELLINGERA = O METODZIE= Bert Hellinnger jest jednym z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów, twórcą metody ustawień systemowych, która powstała z połączenia psychodramy, dynamiki grupowej, terapii Gestapo, terapii pierwotnej(Janowa). Metoda zakłada istnienie „Pierwotnego Porządku” w systemach(grupach rodzinnych, zawodowych,towarzyskich i innych). Zaburzenie tego systemu obciąża rodzinę, staje się źródłem problemów osób w następnych pokoleniach, co oznacza, że nasze problemy osobiste, rodzinne, z drowotne,  zawodowe, ciężki los i wiele innych dramatów biorą się z zaburzenia „Pierwotnego Porządku”naszych przodków. Okazuje się, że „system”rządzi się NIEZMIENNYMI regułami i zawsze dąży do wyrównania i usunięcia zakłóceń systemu, który nie zawsze jest korzystny dla żyjącej w nim jednostki. Wszyscy żyjemy w systemach, o których mamy własną wiedzę na poziomie świadomym i nieświadomym. Ta nieświadoma wiedza (wydobyta z ustawienia swojej rodziny lub innego systemu) pokazuje rzeczywisty problem…
Read More

Rozwiązywanie konfliktów

Kursy i warsztaty psychologia
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Kierowników i Kadry Zarządzającej Nazwa szkolenia Rozwiązywanie konfliktów Cele: Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem, podniesienie wydajności zarządzanego zespołu.   Szkolenie jest skierowane do osób, które w miejscu pracy zarządzają zespołem pracowników, współpracują z innymi komórkami organizacji / firmy, negocjują warunki współpracy, stykają się sytuacjami problemowymi i konfliktowymi. Program szkolenia: Prawa rządzące sytuacjami problemowymi i konfliktowymi Czynniki eskalujące i łagodzące konflikty Style rozwiązywania konfliktów Rozpoznawanie obszaru konfliktu Techniki ułatwiające znalezienie rozwiązania Autoanaliza własnych stylów zarządzania konfliktem Zasady i rola mediacji Procesem mediacji i jego główne fazami  
Read More

NLP – trening intrapsychiczny

Kursy i warsztaty psychologia
Przeprojektuj swoje życie - Trening Intrapsychiczny metodami NLP (Programowanie Neuro Lingwistyczne dla średniozaawansowanych) Cel: Trenowanie umiejętności modelujących nowe zachowanie   Spotkanie to jest indywidualnym doświadczaniem zmiany w najbardziej globalnym jej zakresie. To znaczy, że projektuje nowe spojrzenia na wewnętrzne procesy zarządzające strategiami zachowań człowieka. Buduje także, alternatywne modele działania poprzez zmianę przekonań. Pokazuje najbardziej nieuświadomione struktury odpowiadające za wybory i decyzje. Może służyć zrozumieniu utrzymywania oraz zmiany długoterminowych celów i nadrzędnych wartości. Tak jak każde szkolenie NLP, dostarcza narzędzi do wykorzystania zarówno w rozwoju własnym, jak i pracy zawodowej. Zagadnienia : 1. Rozpoznawanie sygnałów wewnętrznych procesów decyzyjnych 2. Autoprezentacja nieświadoma i jej kształtowanie 3. Znaczenie i budowanie wewnętrznej mapy rzeczywistości 4. Weryfikacja własnych strategii działania 5. Modelowanie za pomocą autorytetów 6. Analiza blokujących założeń 7. Ograniczające przekonania i sposoby ich…
Read More

Trening o związkach

Kursy i warsztaty psychologia
Trening o związkach Związki - rozwiązki - związki Spotkanie dające możliwość przyjrzenia się sposobom funkcjonowania w związku, przyjmowanym rolom, oczekiwaniom wobec partnera, powinnościom nakładanym na każdą z osób, zaspakajanym (bądź nie) potrzebom, rodzajom   komunikacji i konsekwencjom z nich wynikającym. To moment na zastanowienie się, jakie cele są realizowane a jakie chcielibyśmy osiągnąć z drugą osobą.  
Read More

Praca z emocjami

Kursy i warsztaty psychotronika
Praca z emocjami Emocje   Praca z nimi jest przede wszystkim zrozumieniem procesu wynikającego z potrzeby rozwoju inteligencji emocjonalnej kluczowej do swobodnego wyrażania siebie, do życia w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami, do utrzymywania pozytywnych relacji w życiu zawodowym i osobistym, a co za tym idzie zachowania dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz odkrywania i rozwoju swojego potencjału twórczego Podczas warsztatów zajmiemy się :  logiką emocji w zaspokajaniu potrzeb i pragnień ich naturą i funkcją  zrozumieniem,że myśli i emocje oddziałują na przepływ en w ciele- czakramy - blokady w nich ,powodem schrzeń narządów wew rolą przekonań i wierzeń w powstawaniu emocji i ich funkcji blokującej przepływ en jak radzić sobie z emocjami na co dzień odkrywaniem radosnej transformacji osobistego potencjału Wykorzystane będą podczas zajęć ,m .in.: praca z…
Read More

Doskonalenie Umysłu – K. I. Bułłyszko

Kursy i warsztaty psychotronika
Doskonalenie Umysłu – program kursu w opracowaniu Krzysztofa Bułłyszki DU - Doskonalenie Umysłu - to zbiór technik umysłowych pozwalający opanować każdemu podstawy psychotroniki. Swego rodzaju kompendium wiedzy i umiejętności praktycznych, można powiedzieć, że jest to kurs będący „psychotroniką w pigułce”. Ćwiczenia wykonywane w trakcie nauki mają także ogromny zakres zastosowań w każdej dziedzinie ludzkiego życia, pozwalają osiągnąć lepszą kontrolę nad sobą, swoim ciałem i losem. Metoda została opracowana w Polsce, w Towarzystwie Radiestezyjnym w latach 70-tych XX wieku (a później rozwijany w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym oraz przez Lecha Emfazego Stefańskiego) na podstawie doświadczeń znanych w świecie systemów, m.in. takich jak kurs Silvy, kurs Alfa i Theta. Program DU składa się między innymi z następujących elementów: Głębokie Rozluźnienie Istnieje wiele dowodów na to, że stan rozluźnienia powoduje u ludzi wiele pozytywnych…
Read More

Radiestezja zdrowia

Kursy i warsztaty psychotronika
PROGRAM KURSU RADIESTEZYJNA OCENA ZDROWIA. Diagnoza (ocena) medyczna a diagnoza (ocena) radiestezyjna – aspekty prawne. Określenie stanu zdrowia pod kątem energetycznym. Wstępna ocena ogólna – poglądowa. a. równowaga energetyczna rodzaju energii i radiestezyjnych kolorów energii. b. równowaga polaryzacji energii. c. równowaga przepływu energii w świetle nadmiaru i niedoboru energii. Parametry oceny energetycznej zdrowia. a. trzy rodzaje witalności – analiza parametrów, b. napromieniowanie energią koloru szarego i zielenią ujemną – wpływ na zdrowie, b1. stopień napromieniowaania – wpływ na zdrowie, b2. procent napromieniowania – ocena i wpływ na zdrowie, c. napromieniowanie energią koloru widzialnego. Ocena polaryzacji męskiej i żeńskiej, analiza i wpływ na zdrowie. Ocena radiestezyjna bezpośrednia. Ocena radiestezyjna pośrednia na podstawie zdjęcia. Ocena ogólna: a. stanu zaburzeń energetycznych obszarów ciała u człowieka. b. pracy układów i narządów. c. stanu mikroelementów…
Read More

NLP – podstawy

Kursy i warsztaty psychologia
NLP Podstawowe założenia Neuro Lingwistycznego Programowania Etapy uczenia się Płaszczyzny komunikacji – podstawa budowania relacji z klientem Rola systemów reprezentacyjnych w dopasowania do klienta – budowanie skutecznego prze Podstawowe założenia Neuro Lingwistycznego Programowania Etapy uczenia się Płaszczyzny komunikacji – podstawa budowania relacji z klientem Rola systemów reprezentacyjnych w dopasowania do klienta – budowanie skutecznego przekazu Metaprogramy – fundamentalne zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta Submodalności – podstawowy kod umysłu – jak myślimy i jak to zmienić Wprowadzenie w świat zaawansowanej komunikacji niewerbalnej – ciało jako nośnik informacji i wskaźnik wewnętrznych stanów Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań Elementy tzw. „pracy głosem” Metody zmiany organizacji „myślenie” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób Praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających Program przedmiotu jest nastawiony…
Read More

NLP techmiki zaawansowane

Kursy i warsztaty psychologia
NLP techniki zaawansowane Praca z nieświadomym umysłem Warsztat jest przeznaczony dla osób znających podstawowe pojęcia z zakresu Neuro Lingwistycznego Programowania prezentowane na zajęciach weekendowych w szkole. Na warsztacie pójdziemy dalej. Znacznie dalej. Przybędziemy tam i podążymy tropem narzędzi indukujących trans zagłębiając się w nieświadome struktury odpowiedzialne za twoje zachowanie. Odpowiedzialne za zachowania ludzi. Te struktury, o których nie wiedzą czemu sprawiają czasem, że mimo iż wiedzą, że coś należy zrobić, to „jakoś” tak się składa, że tego nie robią. Lub nie są „wewnętrznie przekonani” i wiecznie odkładają to na później. I mimo upływu czasu, nic się nie zmienia. Dowiesz się, co pilnuje tego aby nic się nie zmieniło. Co odpowiada za brak wewnętrznej spójności powodującej spadek motywacji, wieczną prokrastynację (odkładanie na później). Uruchomimy narzędzia docierające do obszarów związanych z sabotowaniem…
Read More

Podstawy astrologii

Kursy i warsztaty psychotronika
Podstawy astrologii Warsztat przeznaczony dla osób chcących nabyć umiejętność samodzielnej interpretacji horoskopu i jego elementów. Oprócz teorii, uczestnicy będą mieli okazję także praktycznie przećwiczyć omawiane zagadnienia teoretyczne.   Program Wprowadzenie do astrologii, zapoznanie z podstawowymi elementami horoskopu znaki zodiaku i ich władcy, teoria archetypów znaczenie żywiołów i jakości podczas interpretacji kosmogramu wyznaczanie horoskopów uczestników (dla chętnych) planety i ich charakterystyka planety w znakach – synteza symboliki wyznaczanie ascendentu i jego ważna rola w horoskopie domy horoskopu i ich rola w życiu właściciela horoskopu domy w znakach i planety w domach – talenty i narzędzia do realizacji swoich celów aspekty pomiędzy planetami oraz ich figury – jak wykorzystywać swoje potencjały znaczenie retrogradacji planet pojęcie i wyznaczanie dominanty horoskopu praktyczne ćwiczenia interpretacji horoskopów przykłady działania astrologii na podstawie horoskopów uczestników (dla chętnych)…
Read More