Joanna Santura – Warszawa

Home / O nas / Słuchacze o szkole / Joanna Santura – Warszawa

Zajęcia i warsztaty z Pracy z Klientem uważam za jedne z najcenniejszych, jakie pozyskałam podczas nauki w szkole. Wyposażyły mnie w bardzo przydatną i użyteczną wiedzę, z której często korzystam w mojej praktyce terapeutycznej. Cenie bardzo zarówno wiedzę teoretyczną, która umożliwia mi dobór interwencji w pracy i ich dokładne rozumienie, jak i wiedzę praktyczną czyli przekazane mi konkretne narzędzia. Nieoceniona jest dla mnie wiedza na temat pracy z oporem (kroki radzenia sobie z oporem J.Enright’a)