Kamila IPS o/Warszawa

Home / O nas / Słuchacze o szkole / Kamila IPS o/Warszawa

Cieszę się, że tu jestem. Przez te kilka dni treningu dowiedziałam się więcej niż przez 5 lat studiowania psychologii.