Kierunki w Studium Psychologii

Home / Studium Psychologii / Kierunki w Studium Psychologii

Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi szereg warsztatów i treningów psychologicznych oraz psychoterapeutycznych.

Dzięki temu może w pełni odpowiedzialnie i świadomie pomagać innym. Warunek ten jest niezbędny w pracy psychoterapeuty i bardzo ważny w praktyce psychotronika czy biotronika. Połączenie praktycznych umiejętności psychologicznych z działaniami niekonwencjonalnymi pozwala najpełniej nieść pomoc potrzebującym.

Kierunki w Instytucie Psychologii Stosowanej

PSYCHOTERAPIA

Pomoc psychologiczna, psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień

WIĘCEJ

PSYCHOTRONIKA

Parapsychologia, psychologia alternatywna, astrologia, numerologia, tarot, NLP, feng-shui i inne

WIĘCEJ

BIOTRONIKA

Terapie naturalne, odnowa psychobiologiczna, medycyna alternatywna, masaże, bioenergoterapia i inne

WIĘCEJ

Program wspólny dla kierunków:
psychoterapia, psychotronika, biotronika

 .

INTEGRACJA

budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie

WSTĘP DO PSYCHOLOGII

w tym m. in.:

  • co to jest psychologia
  • mikro rys historyczny
  • kierunki i obszary jakimi zajmuje się psychologia – typologia

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

w tym m. in.:

  • komunikacja – trening konstruktywnego formułowania skutecznego przekazywania treści
  • pomaganie – jak nieść pomoc w sposób konstruktywny i nie zagrażający osobom – biorcom pomocy
  • skrypty i mity życiowe – jak planujemy życie i czym się w tym kierujemy – jesteśmy dla siebie autorytetem czy …?
  • deficyty i potencjały (moje mocne i słabe strony) dlaczego nie wiemy co tak naprawdę potrafimy i w czym jesteśmy dobrzy oraz dlaczego się nie decydujemy się tego korzystać
  • rozwiązywanie konfliktów – mediacja, facylitacja, negocjacja – znasz różnice?

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

od poczęcia do śmierci, jak pracują nasze zmysły, co robi nasz mózg, gdy nic nie robimy

PODSTAWY PSYCHOTERAPII

w tym m. in.:

  • czym jest terapia
  • szkoły psychoterapeutyczne
  • czy ja się do tego nadaję?
  • struktura terapii
  • kontakt i kontrakt terapeutyczny
  • kiedy terapia jest zakończona
  • metaumiejętności
  • samokształcenie
  • terapia własna
  • superwizja
  • etyka zawodowa
  • filozofia pracy
  • punkt widzenia a moja wiara

ANALIZA MARZEŃ SENNYCH

jungowska psychologia marzeń sennych

TRENING ASERTYWNOŚCI

stanowczo, łagodnie, bez lęku – jak bez agresji dochodzić do satysfakcjonującego życia

NLP (PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE)

program przedmiotu jest nastawiony na dostarczenie narzędzi do pracy z klientem w sytuacjach terapeutycznych, z racji uniwersalnego działania mogą być one także wykorzystywane w czasie negocjacji, handlu, marketingu, reklamy i oczywiście w relacjach prywatnych i rodzinnych

program zajęć obejmuje m. in.:

  • podstawa budowania relacji z klientem
  • zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta
  • jak myślimy i jak to zmienić
  • zaawansowana komunikacja niewerbalna
  • Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań
  • elementy tzw. „pracy głosem”
  • metody zmiany organizacji „myślenia” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób
  • praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających

WARSZTATY SZKOLENIOWE

trening interpersonalny