Terapia Indywidualna w gestalt – program

TERAPIA  INDYWIDUALNA  W  GESTALCIE

 

DZIEŃ I

 

 1. Czym jest Gestalt

 – Miejsce Gestaltu w psychoterapii.

– Twórca Frederik Perls.

– Założenia Gestaltu.

– Zasady pracy terapeuty.

 

 1. Część praktyczna

 – kontinuum świadomości

– zasada „tu i teraz”

– praca z fantazją

– informacje zwrotne

– świadomość własnych reakcji terapeuty

 

DZIEŃ II

 

 1. Koncepcja zaburzeń – cz. 1

– przyczyny zaburzeń

– zaburzenia kontaktu granicznego

– zaburzenia sensoryczne

– zaburzenia kontaktu w relacji

 

 1. Część praktyczna

– zasady komunikacji

– podmiotowość wypowiedzi

– komunikacja wprost

– słuchanie innych

– praca z ciałem

– rozpoznawanie mechanizmów obronnych

 

DZIEŃ III

 

 1. Koncepcja zaburzeń – cz. 2

– zaburzenia emocjonalne

– przerwy w cyklu samoregulacji

 

 1. Część praktyczna

– namierzanie przerw

– drama – dialog z ważnymi osobami oraz aspektami siebie oraz odgrywanie projekcji i  przeciwieństw

 

DZIEŃ IV

 

 1. Czym jest eksperyment w terapii Gestalt.

 

 1. Kroki w pracy terapeutycznej wg Enrighta.

 

 1. Część praktyczna

– praca z eksperymentem

– sprawdzanie gotowych stwierdzeń

– praca z kolejnymi krokami

– proces poszerzania świadomości a chęć pomagania

– odsunięcie interpretacji i osądów dotyczących klienta

 

DZIEŃ V

 

 1. Konsolidowanie.

 

 1. Branie odpowiedzialności, integracja, decydowanie.

 

 1. Część praktyczna

– wzmacnianie i wyolbrzymianie ekspresji

– opór jako przejaw nieuświadomionego przejawu „Ja”

– konsolidowanie w praktyce

– techniki ułatwiające przyjmowanie odpowiedzialności

 

Kontynuacja na kolejnych warsztatach – Terapia grupowa (PROGRAM – KLIK)