blog ips

 • Zapraszamy do śledzenia naszego bloga Instytutu Psychologii Stosowanej.

  • Role społeczne w terapii grupowej

   Role społeczne w terapii grupowej

   Od najmłodszych lat ludzie przyjmują role społeczne. Rola społeczna jest to zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Każda rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody. Rola może mieć charakter bardziej swobodny, określa zarówno zbiór oczekiwań jak i twórczy wkład „aktora”. Rola grupowa jest to rodzaj ról społecznych podejmowanych w […]Czytaj dalej »
  • Dopalacze

   Dopalacze

   W ostatnich latach w Polsce powstało nowe zjawisko – zażywanie „dopalaczy” w środowiskach młodzieży. Wynika z tego mnóstwo problemów na poziomie norm prawnych, w obrębie profilaktyki uzależnień, zdrowia publicznego i innych. Do tej pory niewiele poświęcono właśnie subiektywnym znaczeniom dopalaczy w funkcjonowaniu społecznym, towarzyskim czy też w indywidualnych preferencjach młodzieży.  Młoda osoba może w miarę […]Czytaj dalej »
  • Psychoterapia uzależnień

   Psychoterapia uzależnień

   Podstawową formą leczenia zespołu uzależnienia od alkoholu jest psychoterapia, a sam proces terapeutyczny to ciężka i żmudna praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia. Programy zdrowienia planowane są na […]Czytaj dalej »
  • Czym jest depresja

   Czym jest depresja

   CO TO JEST DEPRESJA ? Depresja jest chorobą. Tak jak chorobami są: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, grypa, czy zapalenie stawów. Depresja dotyczy naszego umysłu i naszych emocji. Zdarza się często, że cierpi nasze ciało. Nad depresją nie da się zapanować, tak jak nie da się zapanować nad gorączką, bólem mięśni w grypie, wzrostem stężenia cukru w […]Czytaj dalej »
  • Grupa społeczna

   Grupa społeczna

   Każdy człowiek w ciągu swojego życia bezustannie wchodzi w różnorodne kontakty z innymi ludźmi, funkcjonuje w grupach społecznych. Pierwszą z nich niewątpliwie jest rodzina, później grupa rówieśnicza, klasa szkolna, a jeszcze później wszelkiego typu grupy, które związane są z pełnieniem ról społecznych. Dla dzieci w wieku szkolnym możemy wyróżnić takie grupy społeczne jak rodzina, klasa szkolna […]Czytaj dalej »
  • Przemoc i agresja

   Przemoc i agresja

   Przemoc i agresja, definiowana jako zachowanie człowieka, którego intencją jest sprawienie cierpienia, wyrządzenie szkody, ograniczenie wolności, narzucenie władzy przy wykorzystaniu własnej siły fizycznej i psychicznej, nie są już właściwie tylko sytuacjom ekstremalnym i nie wiążą się wyłącznie za światem przestępczym. Obok przemocy przestępczej szerzy się przemoc zwyczajna, codzienna. Akty agresji coraz częściej zaczynają stawać się […]Czytaj dalej »
  • Przemoc psychologiczna w szkole

   Przemoc psychologiczna w szkole

   Przemoc i agresja są zjawiskami, którym poświęca się coraz więcej uwagi zarówno w środkach masowego przekazu jak i pracach naukowych. Dzieje się tak z powodu ich skali i drastyczności. Zjawisko agresji przemocy i agresji jest obecnie jednym z bardziej niepokojących problemów. Pojawia się dziś nie tylko w świecie ludzi dorosłych, lecz coraz częściej także wśród […]Czytaj dalej »
  • Twarz w ekspresji emocji

   Twarz w ekspresji emocji

   W latach 70. badania amerykańskiego psychologa Paula Ekmana wykazały, że podstawowe emocje są determinowane biologicznie oraz uniwersalne, czyli wyrażane i odbierane tak samo w każdej kulturze. Podstawowe emocje, które opisał Ekman to: złość, strach, smutek, radość, zniesmaczenie oraz zaskoczenie. Pod koniec lat 60. Ekman oraz Walter Friesen przebadali plemię Fore zamieszkujące Papuę Nową Gwineę. Tubylcy […]Czytaj dalej »
  • Zrozumieć Narcyzm

   Zrozumieć Narcyzm

   Narcystów/Psychopatów możemy spotkać w każdej dziedzinie życia, w której liczy się władza nad ludźmi, począwszy od małego przedsiębiorstwa a skończywszy na przywódcach państwowych. Brak lęku i wyrzutów sumienia oraz umiejętność manipulacji, czyli cechy, które charakteryzują osobę zaburzoną, to najbardziej pożądane cechy w dzisiejszym świecie. Psychopaci „wyższego szczebla“ to nie szaleńcy. Wprost przeciwnie, ich bezproblemowa pewność siebie zdaje […]Czytaj dalej »
  • Szkolenia dla psychologów

   Szkolenia dla psychologów

   Wewnętrzne paranoje Znowu to samo, znowu się na mnie gapią, czego oni chcą? Nie, uspokój się, przecież nic się nie dzieje. Znowu zrobisz coś źle, znowu kolejne niepowodzenie. Ileż można?! Cały czas coś, cały czas pod górkę, a przecież jestem w tym świetny. Ja tu jestem najlepszy, ja tu powinienem być szefem. Znowu, co oni […]Czytaj dalej »
  • Psychoterapia

   Psychoterapia

   Psychoterapia staje się obecnie ważnym i niezbędnym sposobem oddziaływania w wielu obszarach życia osobistego i zawodowego człowieka. Przemiany społeczne, kulturowe, tempo życia, brak stabilizacji życiowej, bezrobocie, presja pracodawców na szybki efekt/zysk rodzi w środowisku społecznym różnorakie zaburzenia psychiczne i trudności życiowe z nimi związane. Z danych Polskiego Instytutu Psychoterapii Integracyjnej wynika, że aż 20 proc. […]Czytaj dalej »
  • Psychologia

   Psychologia

   Wstydliwy temat Znacie ten dowcip: jeden psycholog pyta drugiego:- Która godzina? A ten drugi na to:- Chcesz o tym porozmawiać? Zabawne, ale też obrazujące stereotypy o psychologii, która wciąż pozostaje w naszym społeczeństwie tematem tabu. Psychologia jest wstydliwa, wizyta u psychologa jest wstydliwa, rozmowa o swoich problemach jest wstydliwa, analiza własnego „ja” również jest wstydliwe. […]Czytaj dalej »
  • Coaching: czym jest ta metoda?

   Coaching: czym jest ta metoda?

   Coaching to metoda interaktywnego treningu, stosowana zarówno wobec osób indywidualnych, jak i organizacji w celu osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów, polepszenia własnego rozwoju i jego tempa oraz zaspokojenia określonych potrzeb, np. wykształcenie konkretnych umiejętności osobistych lub zawodowych potrzebnych na danym stanowisku. Powszechnie przyjęło się uważać, że coaching jest formą samorozwoju, w której dzięki coachowi klient […]Czytaj dalej »
  • Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta

   Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta

   Problemy egzystencjalne Kłopoty w pracy, kryzys małżeński, brak kontaktu z dziećmi, atak paniki, wahania nastrojów – człowiek boryka się z różnymi problemami. Ignorowane i tłumione wewnątrz wracają z dwojoną siłą. Nie dają spać, jeść, pracować, cieszyć się życiem. Doprowadzają do sytuacji, w której trzeba z kimś porozmawiać. Ale z kim? Przyjaciele, choć chcą, często nie […]Czytaj dalej »
  • Terapia rodzinna w świetle procesów

   Terapia rodzinna w świetle procesów

   Psychoterapia rodzinna: główne założenia procesu   Rodzina, podstawowa komórka społeczna, doświadcza w procesie codziennego funkcjonowania kryzysów w relacjach pomiędzy jej członkami. Wybuchające konflikty oddziaływują na nich, powodują napięcia, lęki, frustracje, zanikanie więzi i utrudniają normalne, codzienne funkcjonowanie. A jeśli dodatkowo któryś z członków znajduje się w procesie terapeutycznym, konflikty te będą rzutować na cały proces. […]Czytaj dalej »
  • Psychoterapia – co to takiego?

   Psychoterapia – co to takiego?

   Psychoterapią nazwiemy proces, w którym terapeuta i pacjent działając w myśl przymierza terapeutycznego wyznaczają i realizują cele terapii mającej doprowadzić do zmniejszenia lub usunięcia problemów z psychiką wraz z wspierającymi je mechanizmami. Psychoterapia przede wszystkim zajmuje się leczeniem zaburzeń o charakterze nerwicowym i lękowym oraz zaburzeń osobowości, jest też przydatna w doraźnej pomocy psychologicznej. Psychoterapia […]Czytaj dalej »
  • Psychoterapia par : kiedy podjąć?

   Psychoterapia par : kiedy podjąć?

   Psychoterapia par : kiedy podjąć? Pozostawanie w długoterminowej relacji partnerskiej i utrzymanie jej w dobrej kondycji wymaga od partnerów niesamowitej dojrzałości, posiadania sztuki budowania kompromisów czy umiejętności empatyzowania, zrozumienia i akceptacji drugiej osoby i wielu jeszcze kompetencji miękkich. Jeżeli zabraknie tych czynników, coraz częściej zaczyna dochodzić, początkowo do konfliktów, potem kryzysów, co wreszcie może skutkować […]Czytaj dalej »
  • Psychoterapia uzależnień

   Psychoterapia uzależnień

   Uzależnieniem nazwiemy zaburzenie stanu zdrowia psychicznego, fizycznego (lub obu), w którym występuje czasowy lub trwały przymus zażywania substancji o charakterze psychoaktywnym, a więc pobudzających psychikę i stany emocjonalne człowieka, albo wykonywania określonej czynności. Potocznie za czynniki uzależniające uważa się alkohol, narkotyki, lekarstwa, nikotynę i inne używki, jednak wachlarz ten można rozciągnąć również na całą paletę […]Czytaj dalej »
  • Programowanie neurolingwistyczne: założenia

   Programowanie neurolingwistyczne: założenia

   NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne to termin, który jest utożsamiany z samorozwojem i osiąganiem sukcesu w różnych dziedzinach życia, m.in. w biznesie, konsultingu, edukacji, sprzedaży, negocjacjach, sporcie czy rozwiązywaniu konfliktów. Sprawdzi się również w poradnictwie psychologicznym, małżeńskim i rodzinnym oraz doradztwie zawodowym. Dziedzina ta, powstała w latach 70. ubiegłego wieku w USA, zajmuje się kanonem wzorców […]Czytaj dalej »
  • Badania androgynii. Instytut psychoterapii

   Badania androgynii. Instytut psychoterapii

   Kim jestem? Ponownie słyszę to samo: jesteś dla mnie za mało męski. Za mało męski? Nie rozumiem. W moim mniemaniu mężczyzna, to pewny siebie facet, który pokonuje wszystkie przeciwności na swojej drodze. Idzie do przodu, nie ogląda się za siebie i nie czeka na nikogo. To przecież ja. Codziennie wstaję rano z uśmiechem na twarzy. […]Czytaj dalej »
  • Czy zwracasz uwagę na pismo?

   Czy zwracasz uwagę na pismo?

   Przypatrzmy się pokrótce kluczowym zasadom analizy charakteru pisma i spróbujmy podporządkować je do konkretnych cech charakteru zgodnie z zasadami psychografologii. Pismo małe – pismo którego wielkość środkowej części pisma nie przekracza 2,5mm – charakteryzuje człowieka ostrożnego w działaniu, niepewnego siebie, zamkniętego często również skromnego. Może to być również osoba nieśmiała, ale również rozsądna i krytycznie […]Czytaj dalej »
  • Oczy zwierciadłem duszy

   Oczy zwierciadłem duszy

   Radość i szczęście rozszerzają je – jak np. u gracza który dostanie dobre karty. Rozszerzone źrenice są również oznaką pobudzenia erotycznego. Gniew irytacja i nienawiść wywołują zwężenie źrenic. Wąskie, kłujące oczy mają ludzie, którzy są z jakiegoś powodu zirytowanie lub wściekli. Warto więc obserwować oczy naszego rozmówcy, gdy np. przedstawiamy jakąś ważną propozycję. Jego zmieniające […]Czytaj dalej »
  • Testy TAT i Rorschacha

   Testy TAT i Rorschacha

   Psychologia zna ogromną ilość testów. Często wykorzystuje się wszelkiego rodzaju kwestionariusze i ankiety. Jednakże profesjonaliści preferują takie delikatne narzędzia, jak TAT i testy Rorschacha, Są to testy stworzone wiele lat temu i wypróbowane w wieloletniej praktyce. Oparte są na teorii psychoanalizy i pozwalają wnikać w najbardziej tajne zakątki psychiki ludzkiej.Aby za pomocą tych testów zdobyć […]Czytaj dalej »
  • Testy Projekcyjne

   Testy Projekcyjne

   Testy Projekcyjne Dla człowieka charakterystyczne jest utożsamianie siebie, swoich przeżyć ze zjawiskami przyrody, zwierzętami, roślinami. Jednak gdyby w duszy księcia Andrzeja nie nastąpiły zmiany, gdyby nie zaczął on odczuwać miłości do Nataszy Rostowej i wewnętrznie ożywać, nie zauważyłby zielonych pędów na starym dębie. Minąłby go z opuszczoną głową, pogrążony w tęsknocie. Przenoszenie swoich uczuć na […]Czytaj dalej »
  • Słowa klucze

   Słowa klucze

   Czy rzeczywiście mówimy to, co czujemy naprawdę? Czy naszemu rozmówcy przekazujemy werbalnie to, co myślimy, czy też to, co chcielibyśmy, żeby usłyszał? Okazuje się, ze tak – rzeczywiście czy tego chcemy czy nie, zawsze mówimy prawdę o sobie. Od wielu lat zajmuję się różnymi formami nieinwazyjnej analizy osobowości, w tym również analizą wypowiedzi. W trakcie […]Czytaj dalej »
  • Programowanie Neurolingwistyczne

   Programowanie Neurolingwistyczne

   Neurolingwistyczne Programowanie Do mózgu dochodzą informacje z 5 zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Poznając NLP uświadamiasz sobie, jaki sens nadajesz odbieranym informacjom, na podstawie których kierujesz swoim postępowaniem. Wielu łudzi jest zaskoczonych wiedzą o sobie, o swoim wewnętrznym świecie, zaczynają rozumieć przyczyny i źródła konfliktów oraz jak zmieniać swoje zachowanie, aby relacje z […]Czytaj dalej »