Role społeczne w terapii grupowej

Od najmłodszych lat ludzie przyjmują role społeczne.

Rola społeczna jest to zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego.

Każda rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody. Rola może mieć charakter bardziej swobodny, określa zarówno zbiór oczekiwań jak i twórczy wkład „aktora”. Rola grupowa jest to rodzaj ról społecznych podejmowanych w grupach terapeutycznych.

Role te podejmowane przez pacjentów w terapii grupowej są łatwo zauważalne podczas interakcji członków grup psychoterapeutycznych.

Każdy z pacjentów poszukuje swojej roli w grupie, która pozwoli mu bezpiecznie funkcjonować. Pojawia się rywalizacja, próba przejęcia władzy, kontroli. Każdy z uczestników walczy o swoje miejsce we własny wyuczony sposób. Czasami ta walka może dziać się niezbyt jawnie, ale zawsze ma ona miejsce.

Bez względu na to, jakiej roli uczestnicy się podejmą, jest ona odzwierciedleniem tego, jak funkcjonują w swojej niszy społecznej. Z pewnością każda osoba na swój sposób próbuje uzyskać zainteresowanie, akceptację innych i ochronić siebie przed odrzuceniem lub bolesnością spodziewanego odrzucenia. Dzięki dynamice grupowej, uczestnicy będą mogli przyjrzeć się swojej roli i coś z nią zrobić – zaakceptować, całkowicie bądź częściowo zmienić.

Nasuwa się pytanie: Co sprawia w jakie role wchodzimy? Dlaczego przyjmujemy takie a nie inne role społeczne, zarówno w życiu osobistym jak i podczas terapii grupowej?

 

psychologia role społeczne w terapii